top of page

teknoloji

Oksijenli ve oksijensiz solunum ile enzim uretimi

Scheffer !

Drone Kamera
Çapa 1

 

Scheffer Sıvı Aminoasit - EXAMIN 

Scheffer kendı filtrasyon prosesi ile tanker bazında fabrikasına gelen 2 ncil atık sıvı ürünleri işleme silolarına alır ve ve 1 gün bekletir. Daha sonra filtrasyon sistemlerine aktarır. 2 aşamalı bu filtarsyonda birinci faz alınır ve stok silolarına geri atılır. İkinci fazda bu stok silosundan ürün alınır ve daha detaylı bir inlet filtrasyon ünitesine gönderilir. Buradan çıkan sıvı ürün artık üretimde kullanılacak hammadde olarak hazırdır. 100% homojenleştirilmiş ve ebatlanmıştır. İçeriğinde doğal aminoasit ve aktifler fiziki % olarak iyileştirilmiştir. Mikroorganizma bakımından da çok zengindir.

Scheffer NANO Jel - MASSIVE

Scheffer, birinci fazdan gelen ürünü reaktörlerine aktarır ve burada yüksek basınçta doğal aktifler ile işleme  tabi tutar. Fiziki özellikleri iyileştirilen ürün nano öğütücülere aktarılır ve SC formunda stoklamaya alınır. İçerik ve canlılığı çok zengin olan Süspansiyon elde edilir. Çok değerli bir tarım girdisidir ve saha etki süresi çok hızlıdır.

Scheffer Hormon - ACTİWİX

Scheffer, ikinci fazdan gelen ürün krema yapısı ile zenginleştirilmeye müsaittir. Bu krema, aktif hormon gruplarının bir araya getirilmesinde kullanılır. Kendi özündeki doğal aktiflerin yanında ısıl işlemler ile hormon gruplarında özel mikserlerde ısıl işlem ile birlikte vakumlanırken yüksek devirde bir taraftan parçalanıp bir taraftan yatayda karıştırlır.

Scheffer Derin Taşıyıcı - GERULA

Scheffer, çıkma yada atık meyveleri hidrolize ederek fermente sürecinden sonra bıomass olarak kullanıma sunmaktadır. Massıve bu üretim sürecinde zenginleştirilmiş üründür. Özelliği beraber uygulandığı makro&mikro elementler, ilaç aktifleri yada bakteri gruplarını toprak içi taşımada kullanılır. Toprak derinlerine nüfuz etmesi norma bir su uygulamasına güre onlarca kat fazladır.  

Scheffer JEL Organomineral NPK - ZULA / CHARGER

Scheffer, katı formdaki toz ürünleri ürettiği jel aminoasit ile biraraya getirerek ikincil bir katı üretilir. Tasarımı Scheffer a ait olan özel yapım makine ile bu form jel konseptine dönüşür. Toz form da üretilen her formel bu sayede jel form dada üretilebilmektedir.

Scheffer Jel Aminoasit - ABACUS

Scheffer, işleme prosesinde elde ettiği katı form ikincil gıda yığınlarını (Püre) uygun ortamda ve uygun katkılar ile işleyerek 1-5 mikron rasında.  boyutunlandırılıp yoğunlaştırır. Elde edilen akışkan ürün doğal hormonlar içeren 8% lik jel aminoasittir. Fiziki ozellikleri kendine hastır. Pazarda benzer özellikte ürün mevcut değildir.

bottom of page